Leder Utvecklar Centraliserar Organiserar

Totalleverantör inom VA-Tjänster

Vår verksamhet bygger på att förmedla branschexpertis med fokus på engagemang och personligt framförande.

 

Vi är delaktiga genom hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet i bygg- och infrastruktursektorn.

VD Meysam Saidzadeh

Leder Utvecklar Centraliserar Organiserar

Vår verksamhet bygger på att förmedla branschexpertis med fokus på engagemang och personligt framförande. Vi tycker det är viktigt att vi som teknikfokuserade konsulter väger in mjuka parametrar som ödmjukhet, öppenhet och förståelse i kompetensförmedlingen.


Vi är delaktiga genom hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet i bygg- och infrastruktursektorn. Våra nuvarande två affärsområden Konsult och Utbildning skapar en naturlig balans mellan teori och verklighet. Med hjälp av den samlade  erfarenheten hos oss kan vi agera både beställarens förlängda arm som konsulter och även utbilda branschens kommande kollegor mer proaktivt för att möta morgondagens behov inom branschen.


LUCO är inte bara en fungerande affärsverksamhet utan även en livsstil anpassad till de behov som branschen står inför. Detta kräver flexibilitet i tänkande och agerande samt anpassade förhållanden.


LUCO är en flexibel arbetsgivare och ger medarbetaren möjlighet att göra ett aktivt val
gällande sitt arbetsförhållande. Anställningsformerna anpassas efter individens vilja, mål och drivkraft. Medarbetaren kommer alltid att vara i fokus och värdesättas efter sina prestationer.

 

Vi fokuserar på att inom en snar framtid vara en totalleverantör inom bygg -och infrastruktursektorn. Tack vare god samarbetsförmåga och goda relationer med våra samarbetspartners skapar vi förtroende i branschen.

 

 

Filosofi

AFFÄRSIDÉ

 

”LUCO stöttar byggherrar med specialiserade byggkonsulter inom varje byggskede”

LUCO KOMPASS

SYNSÄTT

 

”En sund inställning ger

trivsel och nytta för alla vi

samverkar med”

 

Medarbetare

Mitt namn är Meysam Saidzadeh, född 1979 i Iran.  Utbildningen blev affärsingenjör med inriktning bygg vilket kompletterades med ren byggingenjörsexamen vid Borås Högskola. Karriären startades med rollen som arbetsledare/platschef på Göteborgs Gatu AB 2007 som vidareutvecklades till bygg- och projektledare på ÅF och Magnus Brile AB.

 

Drömmen om att driva och utveckla egen verksamhet har alltid funnits med mig så långt jag kan minnas. Maj 2014 förverkligades drömmen i samband med bildandet av LUCO som startades av mig och Magnus Brile med visionen om att inte bara skapa en fungerande affärsverksamhet utan en ny livsstil anpassad till nutid. Jag har alltid eftersträvat att inte göra som alla andra och skapa något som jag tror på och kan stå för. För mig är livet en erfarenhetsresa som startas med födseln. Det är en resa med konstant förändrade förutsättningar som beror på de aktiva valen som görs i vardagen. Nyckeln för att lyckas med denna resa är att hitta sitt intresse.

Fråga dig själv flera gånger om, det är inte lätt. Vad brinner jag för?

 

Min personliga grundinställning är att ”allt är möjligt förutsatt att man gör saker och ting på rätt sätt”. Ja, vad är nu rätt sätt? Det finns inget rätt eller fel skulle jag vilja säga – gör man saker och ting helhjärtat och med kärlek så tror jag att man har kommit långt i synsättet.

Jag tror att en sund inställning kombinerad med god självkännedom skapar större utvecklingsmöjligheter för människor vilket i sin tur påverkar vardagen och även samhället. Mitt mål är att öka kvalitén på LUCO:s tjänster genom att skapa utrymmen för varje medarbetare att utvecklas i sina roller både tekniskt och personligt och därmed bidra till förbättringar för alla vi samverkar med.

 

VD Meysam Saidzadeh

+46(0)70 520 09 63

ms(at)luco.se

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Betong
 • Asfalt
 • Entreprenadjuridik
 • TRI

Roller

 • VD
 • Bygg- och projektledare
 • Besiktningsman
 • Certifierad kontrollansvarig

Specialistområden

 • Ledarskap
 • VA ledningsbyggande
 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Entreprenadjuridik
 • AMA

Snabbfakta Meysam Saidzadeh

Motto

Ta kontroll över egoismen och lev fullt ut

Kompetensområden

 • Spårväg och andra kollektivtrafiklösningar
 • Betong
 • Byggnads- & anläggningsteknik
 • Äldre byggnade
 • Trafikmiljöer i stadskärnor
 • Avloppsreningsverk

Snabbfakta Magnus Brile

Roller

 • Utbildare
 • Projekt- och företagsledare
 • Byggledare
 • Byggarbetsmiljösamordnare

Specialistområden

 • Utbildning
 • Entreprenadjuridik inkl. AB & ABT
 • AMA
 • BAS-P/-U

Utåtriktad – ja

Ytlig – nej

Magnus Brile

+46(0)70 690 50 89

mb(at)luco.se

Jag heter Magnus Brile och är född 1966 i Stockholm. Två examina finns som gymnasie- och högskoleingenjör.

 

I mitt yrkesliv har jag arbetat som el-konstruktör, projektör, projektledare, tekniskt säljstöd, säljare, säljchef, byggledare, besiktningsman och lärare.

 

Meysam Saidzadeh och jag äger LUCO tillsammans  där jag är Styrelseordförande.

 

Är det något jag brinner för så är det att människor skall känna ett stöd i sina beslut eller att bara hjälpa till så att det får betyda något för någon. Det innebär inte alltid att säga det någon vill höra för stunden utan att lyssna, se bakom orden och tänka långsiktigt.

Mitt mål är att LUCO, på ett omsorgsfullt sätt, skall få leverera något som betyder något till dig, oavsett vad det handlar om.

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Besiktningsman
 • Byggarbetsmiljösamordnare

Specialistområden

 • Entreprenadbesiktningar
 • Kontroll TA planer
 • Byggplatsuppföljning
 • BAS-P/-U
 • AMA Beskrivningsverktyg

Snabbfakta Johan Mårtensson

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Entreprenadjuridik
 • Arbetsmiljö
 • AMA AF, Anläggning
 • Kalkyler
 • Tillfälliga trafikanordningar
 • Riskanalyser

 

Motto:

Tillsammans kan vi skapa nya möjligheter.

Johan Mårtensson

+46(0)705083358

jm(at)luco.se

Mitt namn är Johan Mårtensson, född 1976.  Efter att testat lite olika yrkesroller så hittade jag till mark- och anläggningsbranschen strax efter millenniumskiftet. Började 2001 på Peab Sverige AB som mätningstekniker och arbetsledare. 2008 gick jag vidare till platschef på LP Entreprenad AB. Under 2011 började jag inom konsultverksamheten som bygg- och projektledare på COWI AB. Våren 2015 öppnades nya möjligheter på LUCO AB där jag idag är delägare i företaget tillsammans med Magnus och Meysam och har rollen som konsultchef.

 

Min personliga grundinställning är att ”engagemang kommer från ens personliga inställning” därför har jag alltid varit mån om att relationer inom arbete och privat ska vara öppna, ärliga och utgöras av en god självinsikt.

 

Att vara medveten och öppen om vad man kan prestera underlättar förväntningarna på omgivningen.

Att kunna förstå en annan individs behov och hitta lösningar till detta är för mig lika självklart som att leverera rätt produkt i rätt tid.

 

Mitt mål är att LUCO ska vara en naturlig samarbetspartner oavsett behov hos dig som kund. Utveckling och kvalitativt engagemang inom LUCO motsvarar min egen målbild av framtiden.

Mitt namn är Tomas Bjelke uppvuxen i Göteborgs södra skärgård. Där var en naturlig del för många att gå till sjöss, så gjorde även jag. Yrkeskarriären började i maskinrummet på ett fartyg och utbildningsvalet var även det naturligt, maskiningenjör på sjöbefälsskolan.

 

”Till sjöss måste man alltid lösa saker med de resurser man har till förfogande”, denna grundsyn har följt mig genom hela min yrkeskarriär.

 

Gick sedan vidare till Gryaab och avloppsrening där jag stannade i tjugo år. Jobbade mig upp från reparatör till projektledare. På Gryaab jobbade jag under de senare åren mycket med projektledning där jag ansvarade för byggsamordning och kvalitetssäkring av övervakning och styr av reningsprocesser. Jag var även dokumentansvarig för kvalitetssäkrade funktionsbeskrivningar som även låg till grund för programmering av reningsprocesser.

 

Kommer nu senast från Bollebygds kommun där jag fått vara med och jobba med helheten i en kommun vad gäller samhällsbyggnad, med fokus på VA och Gata.

 

Jag vill att helheten ska bli bra. I helheten är detaljerna extremt viktiga.

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Byggarbetsmiljösamordnare
 • Kompetensområden
 • Mark och VA
 • Tillfälliga trafikanordningsplaner

Snabbfakta Tomas Bjelke

Specialistområden

 • Avloppsrening, processfrågor

 

Motto:

Delad kunskap är ökad kunskap

Tomas Bjelke

+46(0)725225932

tb(at)luco.se

Mitt namn är Nikita Matveev, född 1989. Har ingenjörs- och doktorsexamen inom vatten och avlopp.

Började mitt yrkesliv år 2009 som labbassistent på institution för Vattenmiljö vid Moskvas statliga bygguniversitet. Där ökades min förståelse över hur viktigt det är att bevara och skydda jordens vattenresurser.

Har arbetat som föreläsare, projektör, projektledare och avdelningschef med fokus på vatten och avlopp.

 

Som projektledare har jag erfarenhet av byggnation av in- och utvändiga ledningssystem, samt konstruktion för byggnader upp till 70 000 m2 yta. v.

 

Mitt mål är att hjälpa omgivningen genom att utveckla och skapa ekologiska tekniker och metoder för att ta hand om miljön.

Roller

 • Projektör & processingenjör VA

Kompetensområden

 • Processfrågor inom VA
 • VA – projektering
 • BIM
 • VVS och El
 • AMA Anläggning

Snabbfakta Nikita Matveev

Specialistområden

 • Omvänd osmos
 • Industriavlopp och dagvattenrening

 

Motto:

Bara ekologiska och moderna metoder

Nikita Matveev

+46(0)704-388855

nm(at)luco.se

 

Affärsområden

Byggledning

Projektledning

Byggplatsuppföljare

Byggarbetsmiljösamordning (BAS P/ BAS U)

Kontrollansvarig

Projekteringsledning

Projektering

Byggherrestöd

Besiktningar

Kalkylering

Underhållsplanering

Produktionsplanering

Installationssamordnare

 

KOMPETENSOMRÅDEN

Samhällsplanering

Vägbyggnation

Vatten och avlopp ledningsbyggande

Schaktfritt ledningsbyggande

Sjöledningar

Reningsprocess av vatten och avlopp

Arbetsmiljö

Entreprenadjuridik

Tillfälliga trafikanordningar

AMA och MER

Landskapsarkitektur

VVS

TJÄNSTER

Affärsområde Konsult

Tillhandahåller specialiserade konsulter inom bygg- och infrastruktur

LUCO konsult stöttar bygg- och infrastruktursektorn med specialister och erbjuder flera tjänster i olika kompetensområden.

 

Vi bidrar med kunskap och engagemang i alla skeden där vår styrka är att kunna se alla inblandade parters behov i ett projekt.

 

Vi anser att det är i tidiga skeden som möjligheterna finns att effektivisera projekten. Detta sker genom att förutse och eliminera kostsamma konfliktpunkter under projektering.

 

I de tidiga skedena är vi behjälpliga med bland annat utredningar, kalkyler, sakkunniga vid framtagning av förfrågningsunderlag och handlingar, granskning under projekteringsskedet.

 

I produktionsfasen agerar vi som beställarens förlängda arm genom uppföljning och kontroll av utförandet med avseende på bland annat ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, och metodik i förhållande till kontraktshandlingar.

 

Vid färdigställandet av projektet kan vi erbjuda entreprenadbesiktningar.

 

Lär känna oss och hitta din specialist genom att läsa mer om varje medarbetare.

Kontakt:

Johan Mårtensson

+46(0)705083358

jm(at)luco.se

KOMPETENSOMRÅDEN

Entreprenadjuridik & Fastighetsrätt:

Standardavtalen AB, ABT, ABK, AFF m.fl, Konsumenttjänstlagen, upphandling av konsult- eller entreprenadtjänster och kontrakt

 

AMA:

AF, Anläggning & MER, kopplingar och samband mellan olika handlingar och standardavtal, förfrågningsunderlag

 

Arbetsmiljö:

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), BAS-P, BAS-U

 

Ritningslära:

ritningsläsning bygg- & anläggning, armering

 

Vatten & avloppsrening

 

Anläggningsteknik & -produktion inkl. miljöfrågor

 

Husbyggnadslära & produktion: byggdelar, energi- & fuktteknik, miljöfrågor

 

Projektledning & -styrning inkl. ekonomi

Affärsområde Utbildning

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

 

Kontakt:

Magnus Brile

+46(0)70 690 50 89

mb(at)luco.se

LUCO riktar sig främst mot etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Vår utbildningsfilosofi: god undervisning ger en god upplevelse som ger en kunskapstörst som ger en inlärning som med lite praktik blir kompetens.

 

Framtiden

Bygg- och Infra Union

LUCO UNION, en totalleverantör inom bygg och infra, det är framtiden.

Union kommer av latinets unio, som betyder "enhet”. En enhet som jobbar tillsammans för att utveckla och förbättra bygg- och infrasektorn och skapa ett trivsammare och smartare samhälle.

 

Branschen vill alltmer utföra samhällsförändringar genom  totalentreprenad som bygger på att en part tar mer huvudansvar för samordningen av nödvändiga resurser för genomförande av projekt.

 

Branschen står inför stora utmaningar som kräver samspel och samarbete mellan alla inblandade parter. Det är dags nu att släppa prestigen och kavla upp ärmarna och hjälpa varandra på riktigt.

 

Det saknas resurser idag på alla håll och kanter för att klara av den stora förändringen som samhället går igenom. Det är därför av största vikt att vi börjar samarbeta och samordna resurserna.

 

 

Syftet med UNIONEN är att skapa en gemensam plattform med fokus på prestation och tillsätta rätt kompetens på rätt plats.

 

Genom att skapa en gemensam profilering, dela kompetens och resurser och centralisera administrationen, IT,  KMA, ekonomistyrning, juridik och upphandlingsstöd uppnår vi stora synergier samt får större genomslagskraft.

 

De positiva effekterna med enheten är att man kan fokusera på det man är bra på och få stöttning på det man är mindre bra på.

 

LUCO UNION  välkomnar alla som vill vara en del av samhällsutvecklingen och delar synsättet. Tveka inte att kontakta oss för att höra mer om detaljerna.

 

”En sund inställning ger trivsel och nytta för alla vi samverkar med

 

Arbeta med oss

LUCO är en flexibel arbetsgivare och har medarbetaren alltid i fokus.

Vi anpassar ansvar och befogenheter till vad medarbetaren kan och vill prestera. Detta gör att anställningsform, förmåner m.m. kan se olika ut från individ till individ.

 

Vad fordras det då för att kunna arbeta med oss och bli en del av LUCO?

Det viktigaste är att dela visionen och att ha en balans mellan givande och tagande samt att du är trygg i dig själv som person. Vi tror också på vikten av att visa alla samarbetspartners respekt genom ett gott uppträdande mot varandra.

 

 

Aktuella rekryteringsbehov

 

VA-ingenjör/VA-byggledare

I den kommunaltekniska verksamheten vatten - och avloppssystem finns det stora behov idag hos våra samarbetsparters. Har du den erfarenheten och är administrativt kompetent finns det stora möjligheter hos oss.

 

Kravprofil: minst tre år inom området VA i arbets- eller projektledande ställning, tekniska kunskaper om dag-, spillvatten och vattenanläggningar samt AMA-kunskaper.

 

 

Projekt-/byggledare anläggning

En stor del av vår verksamhet ligger hos denna roll. Vi vill växa och bli fler specialiserade bygg- och projektledare. Vilken specialistkunskap besitter du?

 

Kravprofil: tre till fem års erfarenhet inom ett eller flera fackområden i arbets- eller projektledande ställning, kunskaper i ekonomisk reglering av anläggningsprojekt samt AMA-kunskaper.

Kärnan i en hållbar konstruktion sitter i den oändliga bindningen

LUCO AB

Landshövdingegatan 38 A, 431 38 Mölndal,

Org. nr. 556971-7936

 

Kontakt

VD Meysam Saidzadeh

+46(0)70 520 09 63

ms(at)luco.se

Magnus Brile

+46(0)70 690 50 89

mb(at)luco.se

LUCO AB | Landshövdingegatan 38 A | 431 38 Mölndal

+46(0)705 20 09 63

© 2017 LUCO AB

 

Mitt namn är Meysam Saidzadeh, född 1979 i Iran. Utbildningen blev affärsingenjör med inriktning bygg vilket kompletterades med ren byggingenjörsexamen vid Borås Högskola. Karriären startades med rollen som arbetsledare/platschef på Göteborgs Gatu AB 2007 som vidareutvecklades till bygg- och projektledare på ÅF och Magnus Brile AB.

 

Drömmen om att driva och utveckla egen verksamhet har alltid funnits med mig så långt jag kan minnas. Maj 2014 förverkligades drömmen i samband med bildandet av LUCO som startades av mig och Magnus Brile med visionen om att inte bara skapa en fungerande affärsverksamhet utan en ny livsstil anpassad till nutid. Jag har alltid eftersträvat att inte göra som alla andra och skapa något som jag tror på och kan stå för. För mig är livet en erfarenhetsresa som startas med födseln. Det är en resa med konstant förändrade förutsättningar som beror på de aktiva valen som görs i vardagen. Nyckeln för att lyckas med denna resa är att hitta sitt intresse.

Fråga dig själv flera gånger om, det är inte lätt. Vad brinner jag för?

 

Min personliga grundinställning är att ”allt är möjligt förutsatt att man gör saker och ting på rätt sätt”. Ja, vad är nu rätt sätt? Det finns inget rätt eller fel skulle jag vilja säga – gör man saker och ting helhjärtat och med kärlek så tror jag att man har kommit långt i synsättet.

© 2017

LUCO AB