Leder Utvecklar Centraliserar Organiserar

LUCO är ett teknikkonsultbolag verksamt inom bygg och infrastruktursektorn med stora ambitioner och framtidsplaner

Vi är delaktiga i hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet i bygg- och infrastruktursektorn tack vare god samarbetsförmåga och goda relationer med våra samarbetspartners.


LUCO startades i maj 2014 av Meysam Saidzadeh och Magnus Brile med en framtidsvision om att utvecklas och växa för att nå det långsiktiga målet att vara 75 stycken medarbetare och att kunna erbjuda specialiserad expertis inom branschens alla discipliner år 2025.


Verksamheten bygger på att förmedla branschexpertis med fokus på gott personligt framförande. Vi tror att det är viktigt att den teknikfokuserade konsulten ska väga in mjuka parametrar som ödmjukhet, öppenhet och förståelse i kompetensförmedlingen.


LUCO har fokus på sina medarbetare och värdesätter insatserna efter medarbetarens vilja och mål; resultatet är helt enkelt beroende av medarbetarens engagemang.