INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: 2023-02-15 

För LUCO är den personliga integriteten viktig och vi strävar efter att alltid skydda dina person-uppgifter på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I denna policy förklarar vi vilken slags information LUCO samlar in och hur denna används. 

Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det är uppgifter om dig och din person som till exempel namn, personnummer, kontaktuppgifter, bilder och IP-adress.  

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Det handlar om till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.  

Vem är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter? 

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. 

Inom LUCO:s verksamhet är det LUCO AB, org.nr 556971–7936 som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Här ingår även vårt dotterbolag LUCO KB, org.nr 969792–6625 

Om du har frågor och funderingar kring LUCO:s personuppgiftsbehandling hittar du våra kontakt-uppgifter i slutet av denna integritetspolicy. 

Hur samlar vi in dina personuppgifter? 

Det mesta av informationen som LUCO samlar in om dig tas emot direkt från dig. Du kan alltid välja att inte ge oss viss information. Vissa personuppgifter är dock nödvändiga för att vi ska kunna interagera med våra kunder, leverantörer eller andra partners för affärsändamål. 

När får vi behandla dina personuppgifter? 

Vi får inte samla in, behandla, använda eller lagra personuppgifter utan rättslig grund. Följande kan betraktas som rättslig grund: 

  • Samtycke: När du ger oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter i det specifika syfte som du har samtyckt till. Denna grund används till exempel när du ber oss att skicka dig vårt nyhetsbrev eller fyller i en intresseanmälan på vår webbsida. 
  • Avtal: När vi gör tjänster och produkter tillgängliga för dig behandlar vi de av dina person-uppgifter som behövs för att kunna fullgöra ett avtal med dig och för att uppfylla eventuella förpliktelser som följer av avtalet. Det kan till exempel vara ett köpeavtal eller samarbetsavtal. 
  • Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter när det krävs för våra berättigade intressen, under förutsättning att dessa intressen inte väger tyngre än dina egna rättigheter och intressen. Denna grund omfattar behandling för ändamål som att tillhandahålla kundservice.  
  • Rättsligt krav: När behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med lagar och regler såsom till exempel bokföringslagen. 

För varje specifikt syfte med behandlingen av personuppgifterna kommer vi att informera dig om vilken av ovanstående rättsliga grund som gäller. 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför? 

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften vi gör detta. 

Kunder och leverantörer 

Syftet med behandlingen Personuppgifter som behandlas  
 För att kunna ingå eller upprätthålla en affärsrelation.   För att kunna tillhandahålla och administrera tjänster.    Företagsnamn Personnamn/befattningshavare Adress Telefonnummer E-post Organisationsnummer/ personnummer Fakturering- och betalningsuppgifter 
Laglig grund:  Fullgörande av avtal. 
Lagringstid:  Vi lagrar uppgifter om dig så länge du är kund, därefter behåller vi dina uppgifter upp till 2 år efter avslutad affärsrelation. 

 
Uppfylla lagliga skyldigheter  

Syftet med behandlingen Personuppgifter som behandlas  
 För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav som till exempel bokföringslagen.       Företagsnamn Personnamn/befattningshavare Adress Telefonnummer E-post Organisationsnummer/ personnummer Fakturering- och betalningsuppgifter  
Laglig grund:  Rättslig förpliktelse. 
Lagringstid:  För ändamål där den lagliga grunden avser rättslig förpliktelse (som följer av lag) kommer dina personuppgifter att sparas så lång tid som lagen kräver (tex. bokföringslagen). Personuppgifter som behandlas utifrån den lagliga grunden rättslig förpliktelse kommer LUCO inte att kunna radera, även om du begär det. Lagringstiden varierar och uppgår som längst till 10 år. 

Fastighet – felanmälan 

Syftet med behandlingen Personuppgifter som behandlas  
 För att kunna besvara frågor och åtgärda felaktigheter.  För att säkerställa identitet.   Namn Adress Telefonnummer E-post Lägenhetsnummer  
Laglig grund:  Fullgörande av avtal. 
Lagringstid:  Ärenden lagras upp till 2 år efter senast inkommande ärende. 

Akademi – onlineutbildning 

Syftet med behandlingen Personuppgifter som behandlas 
 För att kunna tillhandahålla och administrera produkter och tjänster    Företagsnamn Personnamn/befattningshavare Adress E-post Organisationsnummer / personnummer Fakturering- och  
betalningsuppgifter  
Laglig grund:  Fullgörande av avtal. 
Lagringstid:  Dina uppgifter raderas 2 år efter senast aktivitet. 

Marknadsföring 

Syftet med behandlingen Personuppgifter som behandlas 
 Nyhetsbrev  E-post  
Laglig grund:  Inhämtat samtycke. 
Lagringstid:  Du kan avregistrera dig genom att ta kontakt med oss eller via avregistreringslänk i nyhetsbrevet. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner i denna integritetspolicy. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda leverantörer eller underleverantörer. 

Exempel på leverantörskategorier som LUCO anlitar finns inom områdena finans, IT-drift, externa konsulter och marknad- och analysföretag. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

LUCO strävar alltid att behandla och lagra dina uppgifter inom Sverige eller i ett land inom EU/EES. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

LUCO vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda din personliga information och för att se till att den behandlas säkert.  

Cookies 

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. En cookie tillhör den domän som besökaren surfar mot, som till exempel Luco.se. 

Det finns två typer av cookies: 

  • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplats efter dina önskemål, val och intressen. 
  • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. 

Luco.se använder cookies till att upptäcka hur besökare använder sidorna och våra tjänster. Det ger oss möjlighet att förbättra webbplatsen. Vi delar in våra cookies och deras användning enligt nedan: 

Nödvändiga cookies  
Dessa cookies är nödvändiga för att hjälpa dig att utnyttja de funktioner och tjänster som vi erbjuder på vår webbplats. Sådana cookies samlar inte in information om dig som kan användas för att identifiera dig, och de övervakar inte heller eller kommer ihåg var du har varit på Internet. 

Funktionella cookies 
Dessa cookies tillåter oss att ge dig en bättre online-upplevelse när du använder vår webbplats. De samlar inte in eller lagrar någon information som skulle göra det möjligt för oss att identifiera dig personligen. 

Webbplatsanpassning  
Dessa cookies samlar in information som vi använder för att analysera trafiken på LUCOs webbplats. Till exempel visar analyscookies oss vilka sidor på luco.se som har flest besökare och hjälper oss att identifiera svårigheter som användare har med LUCOs webbplats. Denna information gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats och våra sidor du besöker. Dessa cookies sätts ofta av en tredje-partssida. Vi använder oss till exempel av Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google. Denna data kan komma att lagras på Googles server i ett tredjepartsland. För mer information kan du gå in på Google 

Marknadsföringscookies 
Dessa cookies samlar information om dina aktiviteter på vår hemsida så att vi kan ge dig relevant information och erbjudanden i tredjepartskanaler (sociala medier och sökmotorer). Dessa cookies sätts ofta av en tredjepartssida. För mer information kan du gå in på: 

På de flesta webbläsarna kan du själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Du kan också välja att ställa in din webbläsare så att du aktivt får acceptera varje ny cookie som en webbplats skickar till din dator. Gå till inställningarna på din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna. I inställningarna finns det olika val som du kan göra. Du kan till exempel blockera samtliga cookies, acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. 

Tänk på att vissa av våra funktioner inte kommer fungera fullt ut om du blockerar eller raderar cookies.  

Sociala medier 

För närvarande kan du följa oss via Facebook, Instagram, Linkedin samt Youtube. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som LUCO själv publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.  

Vilka rättigheter har du? 

Du kan när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. 

Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering, till exempel om du inte längre vill få utskick av vårt nyhetsbrev. 

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges längre ner. 

Hur kontaktar du oss? 

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du oss på info@luco.se 

Adress 

LUCO AB 
Norra Ågatan 32 
431 35 Mölndal 
Telefon: 031-44 08 40 
info@luco.se 
 
När det gäller hanteringen av personuppgifter kan du även tala med Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. Du kontaktar dom på imy@imy.se

Adress 

Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114 
104 20 Stockholm 
Telefon: 08-657 61 00 
imy@imy.se