Meysam Saidzadeh

Meysam Saidzadeh

VD
031-44 08 41
meysam.saidzadeh@luco.se

 • Läs mer
  Motto: Ta kontroll över egoismen och lev fullt ut

  Roller

  • VD
  • Bygg- och projektledare
  • Besiktningsman
  • Certifierad kontrollansvarig

  Specialistområden

  • Ledarskap
  • VA ledningsbyggande
  • Schaktfritt ledningsbyggande
  • Entreprenadjuridik
  • AMA

  Kompetensområden

  • Mark och VA
  • Betong
  • Asfalt
  • Entreprenadjuridik
  • TRI

Johan Karlsson

 Affärsområdesansvarig Konsult
031-44 08 49
johan.karlsson@luco.se

 • Läs mer
  Motto: Lyft blicken mot målet

  Roller

  • Bygg- och projektledare
  • Entreprenadingenjör

  Specialistområden

  • Grundläggning

  Kompetensområden

  • Grundläggning
  • Mark och VA
  • Gatuunderhåll
  • Arbetsmiljö
  • Kalkyler / Anbud
  • AMA, MER
  • TA-planer

 

Magnus Brile

Andreas Toll

Affärsområdesansvarig Fastighet
031-44 08 48
andreas.toll@luco.se

 • Läs mer
  Motto: Man kan alltid lära sig något av alla

  Roller

  • Projektledare
  • Förvaltare

  Specialistområden

  • Investeringskalkylering
  • Förhandling
  • Marknadsföring

  Kompetensområden

  • Förvaltning
  • Bostadsrättsföreningar
  • Lokaler
  • Entreprenad / Fastighetsjuridik
Annelie Nilsson

Annelie Nilsson

Ekonomiansvarig
031-44 08 64
annelie.nilsson@luco.se

 • Läs mer
  Motto: Det är i det okända som alla möjligheter finns. Du är din egen skapande kraft så tänk stort!

  Avdelning

  Ekonomiansvarig

  Ansvarsområden

  • Fakturering
  • Leverantörsfakturor
  • Lön
  • Ekonomiuppföljning
Tomas Bjelke

Tomas Bjelke

Konsult
031-44 08 42
tomas.bjelke@luco.se

 • Läs mer
  Motto: Delad kunskap är ökad kunskap

  Roller

  • Bygg- och projektledare
  • Byggarbetsmiljösamordnare

  Specialistområden

  • Avloppsrening, maskin- och processfrågor

  Kompetensområden

  • Mark och VA
  • Tillfälliga trafikanordningsplaner
Markus Sandström

Markus Sandström

Konsult
031-44 08 57
markus.sandstrom@luco.se

 • Läs mer
  Motto: Måttlighet straffar sig.

  Roller

  • Bygg- och projektledare
  • Projekteringsledare
  • Besiktningsman

  Specialistområden

  • Byggkonstruktion och byggfysik
  • Diplomerad fuktsakkunnig
  • Energi
  • Certifierad passivhusexpert (CEPH)
  • Inomhusmiljö
  • Eftermarknadsutredning och åtgärdshantering

  Kompetensområden

  • Träbyggnation
  • Betong
  • Befintliga fastigheter
  • Förvaltning
  • Bostadsrättsföreningar
Joakim Skude

Joakim Skude

Konsult
031-44 08 58
joakim.skude@luco.se

 • Läs mer
  Motto:

  Roller

  • Bygg- och projektledare
  • Besiktningsman

  Specialistområden

   Kompetensområden

   Jörgen Krus

   Jörgen Krus

   Konsult
   031-44 08 59
   jorgen.krus@luco.se

   • Läs mer
    Motto: Var dig själv. Ta vara på tiden.

    Roller

    • Bygg- och projektledare
    • Besiktningsman

    Specialistområden

    • Betong

    • Mur & Puts

    • Fasad

    • Arbetsmiljö

    Kompetensområden

    • Betong

    • Mur & Puts

    • Ledarskap

    • Arbetsmiljö

    • Kvalitet

   Rikard Svedbergh

   Rikard Svedbergh

   Konsult
   +46(0)706000337
   rikard.svedbergh@luco.se

   • Läs mer
    Motto: Uppskatta det du har och glöm inte att njuta av det som vardagen har att ge dig.

    Roller

    • Bygg- och projektledare
    • Besiktningsman Certifierad BEUM
    • Certifierad Kontrollansvarig

    Specialistområden

    • VA-lednings byggande
    • Växt och grönytor
    • Entrepenadjuridik
    • AMA
    • Fjärrvärme ledningsbyggande

    Kompetensområden

    • Mark och VA
    • Fjärrvärme
    • Betong
    • Entrepenadjuridik
    • AMA

   Gabriel Yusuf

   Konsult
   031-44 08 56
   gabriel.yusuf@luco.se

   • Läs mer
    Motto: Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar

    Roller

    • HSEQ
    • Biträdande Byggledare
    • Biträdande Projektledare

    Specialistområden

    • KMA
    • Betong

    Kompetensområden

    • AMA
    • Mark
    • VA
    • Grundläggning
   Axel Mellberg

   Axel Melhberg

   Åsa Zander

   Åsa Zander

   Konsult / Fastighetsförvaltare
   031-44 08 53
   asa.zander@luco.se

   • Läs mer
    Motto: 

    Roller

    • Administratör
    • Projektledare
    • Projektsamordnare

    Specialistområden

    Kompetensområden

   Aksel Falk

   Aksel Falk

   Fastighetsförvaltare
   031-44 08 47
   aksel.falk@luco.se

   • Läs mer
    Motto: Är du stor och stark måste du vara snäll

    Roller

    • Förvaltare
    • Projektledare

    Specialistområden

    • Samverkan
    • Relationsförvaltning

    Kompetensområden

    • Planering
    • Förvaltning
    • Kommunikation
    • Landshövdingehus
   Samuel Lindetorp

   Samuel Lindetorp

   Diego Méndez

   Diego Méndez

   Fastighetsvärd
   031-44 08 40

   • Läs mer
    Motto: Att alltid göra lite mer än vad som förväntas. Det gör mig glad och förhoppningsvis även de boende.

    Roller

    • Fastighetsvärd

    Specialistområden

    • Fastighetsservice
    • Snickeri

    Kompetensområden

    • Trädgård
    • Städning
    • Målning
    • Snöröjning
    • Ledarskap
   Thaer Hamad

   Thaer Hamad

   Fastighetsvärd
   031-440840

   • Läs mer
    Motto: Framåtsträvande , omtönksam och arbetsglad   med aptit på livet.

    Roller

    • Fastighetsvärd

    Specialistområden

    • Fastighetsservice
    • Trädgård

    Kompetensområden

    • VVS
    • Yttre miljö
    • Växtkunskap
    • Snöröjning